החזון
: לצד כל בית משפט קם 'בשלום' 

בית 'בשלום' במקום בית משפט 

  • בתל אביב של פעם

  • בבית האמנים

  • בין הסדנאות

  • והיצירה

  • שוכן

  • בשלום

  • בית לישוב מחלוקות

  • בעבורנו השכנת שלום

  • היא אמנות נעלה

עריכת תוכן: דנה ג. פלג | אתר: OCHO STUDIO

 

 כל הזכויות שמורות ל'בשלום' ©2013